4Q activiteiten

PREVENTIE

Preventieadvies volgens de geest van de wet op maat van het bedrijf.

Bij 4Q leveren wij u ethisch en onafhankelijk preventieadvies op maat van uw bedrijf. Wij treden op als partner bij de naleving van de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het Welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Dit om op een correcte en snelle manier uw onderneming de nodige conformiteit te kunnen garanderen ten overstaan van de huidige Belgische en Europese veiligheidswetgevingen.

4Q kan voor uw bedrijf een gestructureerd risicobeheersingsysteem uitwerken dat een belangrijke economische meerwaarde voor uw bedrijf kan betekenen. Wij kunnen dit zelfstandig of in samenwerking met uw interne preventieadviseur. Tegelijkertijd levert risicobeheer ook een aanzienlijke bijdrage tot het algemeen welbehagen en dus het welzijn van uw werknemers zoals door de Welzijnswet ingegeven.

Om te voldoen aan de wetgeving moet u een aantal administratieve en technische verplichtingen nakomen. Dit is geen evidentie door de continue wijziging van deze wetgeving en de omzettingen naar Europese normering. Anderzijds staat uw bedrijf ook niet stil! Regelmatige audits en bijsturingen zijn dan ook geen overbodige luxe.

Om aan dit alles te voldoen bieden wij de klant volgende diensten aan: veiligheidsaudit, arbeidsongevallenanalyse, risico-inventarisatie en -evaluatie, brandpreventie, interne noodplanning, evacuatieplanning en organisatie, interventiedossier, opstellen van asbestdossier, allerhande werkprocedures zoals het werken met derden, machineveiligheid, CE, gebruiksaanwijzingen, onderzoek en evaluatie van specifieke werken en arbeidsplaatsen, zoneringdossier, explosieveiligheidsdocument, opslag gevaarlijke producten, SEVESO. Verder bieden wij ook ondersteuning aan de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, of kunnen wij een interne preventieadviseur ter beschikking stellen.

Nood aan advies?

Stel je vragen aan een van onze consultants.