4Q consultants voor

praktische bruikbare adviezen

Multidisciplinair samenwerkingsverband 4Q

4Q is een multidisciplinair samenwerkingsverband van consultants werkzaam op het terrein van milieu, veiligheid, bodem en energie.

4Q is tot stand gekomen enerzijds vanuit het besef dat milieu (in de ruimste zin van het woord) en veiligheid hand in hand gaan en anderzijds dat de impact van de milieu- en veiligheidswetgeving in de bedrijfsvoering steeds groter wordt. Een multidisciplinaire aanpak dringt zich op, zowel in het omgaan met milieu- en veiligheidsvraagstukken in het bedrijfsleven als in de dienstverlening van de consultants.

De verschillende consultants van 4Q kunnen bogen op een jarenlange ervaring in hun domein. Het samenbrengen van deze ervaring onder de koepel van 4Q staat garant voor een kwaliteitsvolle adviesverlening.

Eén van de belangrijkste aandachtspunten van de verschillende consultants van 4Q is de interactie met de klant en de praktische bruikbaarheid van de adviezen. Bij 4Q zal u geen studie om de studie vinden. Conclusies van studies kunnen direct toegepast worden in de bedrijfsvoering. 4Q stopt niet bij het overnemen van de reglementering maar zal geval per geval uitzoeken hoe de regels best kunnen toegepast worden in uw bedrijfsvoering.

Nood aan advies?

Stel je vragen aan een van onze consultants.