4Q activiteiten

MILIEU

Onafhankelijk en deskundig milieuadvies op maat.

Bij 4Q kan u terecht voor onafhankelijk en deskundig milieuadvies op maat van uw bedrijf. Op milieugebied bieden wij volgende diensten aan: milieuaudit, omgevingsvergunningsaanvragen, extern milieucoördinator, ondersteuning van de interne milieucoördinator, en milieuadvies op administratief, strategisch, juridisch, technisch en economisch vlak.

De omgevingsvergunning is een heel belangrijk instrument voor de bouw en exploitatie van uw bedrijf. De omgevingsvergunning is immers ontstaan door de integratie van de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Uw omgevingsvergunning up-to-date houden is geen sinecure. Enerzijds is er de continu wijzigende wetgeving op het vlak van milieu en stedenbouw, en anderzijds staat ook uw bedrijf niet stil. Een regelmatige check-up van uw vergunningstoestand, en een aanpassing van de vergunning waar nodig, is geen overbodige luxe.

Om te voldoen aan de wetgeving moet u een aantal technische of administratieve verplichtingen nakomen: bijvoorbeeld emissiemetingen op stoomketels, periodieke controles van opslagtanks en persluchtvaten, periodieke bodemonderzoeken, aangifte en optimalisatie van de heffing heffing op waterverontreiniging en grondwater, integraal milieujaarverslag, aangiftes in verband met verpakkingen, afvalstoffenregister, oplosmiddelenboekhouding, logboek koelmiddelen, register gevaarlijke producten,aanvragen gebruikscertificaat voor secundaire grondstoffen, erkenning overbrenger afvalstoffen, ... Wij brengen alle verplichtingen netjes in kaart en volgen ze systematisch op. Indien u al in aanvaring bent gekomen met bepaalde overheidsdiensten, treden wij bemiddelend op tussen beide partijen.

Bepaalde Klasse 1 - bedrijven dienen een milieucoördinator aan te stellen. 4Q kan instaan voor begeleiding van de interne milieucoördinator. Of wij kunnen ook fungeren als extern milieucoördinator. Door onze ruime praktische ervaring wordt dit gegarandeerd een kosteneffectieve oplossing met een grote meerwaarde voor uw bedrijf.

Nood aan advies?

Stel je vragen aan een van onze consultants.