4Q activiteiten

ENERGIE

Energiebesparingen zijn meer dan ooit actueel.

Bureau E-norm vertrekt vanuit haar bouwfysische vakkennis en haar praktische ervaring op het werkveld, om een tootaalbeeld te scheppen: een goede verdeling van de isolatiewaarde over een gebouw, een luchtdichte uitvoering van bouwwerken, duurzame technieken, hernieuwbare energie…, en dat steeds in overleg met de bouwheer.

Zo komen we tot een economisch verantwoorde en duurzame manier van bouwen. We houden ook steeds rekening met het doel van de bouwheer. Elke bouwheer heeft namelijk zijn eigen prioriteit: ecologisch bouwen, duurzaam/toekomstgericht bouwen, esthetiek, functionaliteit van het gebouw, budget… dat zorgt ervoor dat onze klant zeer doelbewust kan bouwen.

Daarbij steunen wij op onze andere diensten, zoals bijvoorbeeld thermografie: door het op voorhand detecteren van problemen kan de bouwheer die problemen meteen aanpakken aan de bron.

Daarnaast een oplijsting van onze diensten:
Studie technische installaties
Veiligheidscoördinatie: Een veiligheidscoördinator is verplicht voor alle bouwwerken (nieuwbouw, verbouwing, renovatie, uitbreidingen, onderhoud ...) waarbij ten minste twee aannemers tegelijk of achtereenvolgens werken uitvoeren.
EPB-verslaggeving: Elke nieuwbouw, elke verbouwing of elke uitbreiding van woningen, kantoren, burgerlijke gebouwen ..., die een stedenbouwkundige vergunning vereist, moet een EPB dossier hebben en een wettelijk bepaald niveau van energievoorziening en energiebesparing halen.
Ventilatieverslaggeving: Bij zijn oplevering dient van het ventilatiesysteem een ventilatie prestatie verslag te worden opgesteld door een erkend ventilatieverslaggever, dit voor residentiële bouwprojecten, zowel nieuwbouw als verbouwing, met bouwaanvraag vanaf 1 januari 2016
Luchtdichtheidsmeting: Door het uitvoeren van een luchtdichtheidstest op een gebouw, is gekend hoe luchtdicht het gebouw is, en kan in combinatie met een thermografisch onderzoek de precieze locatie van de luchtlekken worden opgespoord.
Keuring van de private riolering: Sinds 1 juli 2011 moet de private riolering van elk nieuw of verbouwd gebouw worden gekeurd, vóór het aansluiten op de openbare riolering.
Thermografisch onderzoek: Via het thermografisch detecteren (eventueel i in combinatie met een blowerdoortest) van warmteverliezen door isolatiefouten, constructiefouten of koudebruggen in gevels, daken en vloeren van een bestaand (oud) of nieuw gebouw, kan men precies lokaliseren waar zich de problemen van de warmteverliezen voordoen. Zonder drastische bouwkundige ingrepen, worden vele problemen opgespoord en behandeld.


Over Bureau E-norm:
Bureau E-norm is een dienstverlenend ingenieursbureau dat zich specialiseert in EPB-verslaggeving, veiligheidscoördinatie en thermografie bij bouwwerkzaamheden, zowel in de private als in openbare sector.

Al sinds haar oprichting in 2009 beschouwt Bureau E-norm EPB-verslaggeving niet louter als een verplicht nummer bij het uitvoeren van bouwwerken, maar eerder als een kans om samen met de architect en het bouwteam, de bouwheer tot een energie efficiënt en economisch rendabel eindproduct te leiden. Het is deze houding die het kantoor tot een geprefereerde partij maakt voor diverse bouwheren.

Nood aan advies?

Stel je vragen aan een van onze consultants.