4Q activiteiten

BODEM

Geïntegreerde aanpak van de bodemproblematiek

Artemis milieu BVBA is door de OVAM erkend als bodemsaneringsdeskundige type 2 (hoogste erkenning) en voor het uitvoeren van grondwatermodelleringen.

Artemis milieu biedt een oplossing voor de bodemproblematiek van bedrijven en particulieren, waarbij een maximaal rendement en minimale bedrijfshinder centraal staan. Het uitvoeren van een bodemonderzoek is geen doel op zich, maar is een middel om op efficiënte wijze te voldoen aan alle wettelijke eisen conform het Bodemdecreet.

Een geïntegreerde aanpak van de bodemproblematiek binnen de volledige bedrijfsvoering kan de impact van onderzoeks- en saneringsinspanningen drastisch beperken en toch een maximaal rendement opleveren. Deze aanpak begint steeds bij een doordachte planning van uit te voeren onderzoeken, waarbij de link met de exploitatie van bodembedreigende activiteiten nooit ver weg is.

Indien verontreiniging aanwezig is, kan een grondig uitgevoerde risico-evaluatie het verschil maken tussen een financiële kater en een draaglijke oplossing. Deze evaluatie dient rekening te houden met een zo breed mogelijke waaier aan relevante factoren. Artemis Milieu kan zich beroepen op een ruime ervaring in het opstellen van gefundeerde risico-evaluaties bij zowel eenvoudige als complexe verontreinigingssituaties.

Het belang van een ervaren bodemsaneringsdeskundige houdt niet op bij het uitvoeren van de vereiste onderzoeken, maar is onontbeerlijk bij de voorbereiding, planning en uitvoering van de eigenlijke bodemsaneringswerken. Hiertoe betekent een grondig uitgewerkt bodemsaneringsproject en een zorgvuldig opgesteld aanbestedingsdocument een belangrijke meerwaarde voor alle betrokken partijen, zowel voor de klant, voor de aannemer als voor de toezichthoudende overheden. Artemis milieu begeleidt de klant doorheen deze verschillende procedures, vanaf het uitwerken van de verschillende bodemsaneringsalternatieven tot de oplevering van de werken en de milieukundige nazorg.

Nood aan advies?

Stel je vragen aan een van onze consultants.